بەخشین بە ئۆنڵاین

دەتوانیت ئۆنڵاین ببەخشیت بە بەکارهێنانی پەیپاڵ، دێبەیت یان کرێدت کارت

بەخشین لە ڕێگای بانکەوە

دەتوانیت ببەخشیت بە حیسابی بانکەکەمان

بەخشین بە کاش

نوێنەرەکانمان بەردەستن لە عێراق بۆ وەرگرتنی بەخشینەکانتان